Детска Площадка
Хотел Градина предлага безопасни и интересни развлечения за вашите деца.
В близост до парка и басейна се намира детската ни площадка, отговаряща на всички изисквания за безопасност.
Въпреки това, ви съветваме да не оставяте децата си без надзор.