Безопасността и комфортът на гостите и служителите на хотел “Градина” винаги са били основен приоритет за нас, вече повече от 20 години.

Вие ни се доверявате като наши гости, посещавайки ни сезон след сезон, а ние сме длъжни да оправдаем вашите очаквания за една прекрасна и безопасна почивка.

В името на това, вие да се чувствате защитени, ние предприехме план за дезинфекционни мероприятия във връзка с недопускане разпространението на COVID-19.


Извършваме ежедневен мониторинг на информацията представяна от Световната здравна организация и нейното адаптиране към страните членки на Европейския съюз, като фокусирайки се върху това, адаптираме всичко приложимо в процедурите и мерките за безопасност, след съгласуване със здравните власти и правителството на Република България.

Следейки и спазвайки стриктно всяка една от тези разпоредби, с изключително внимание ще се проследява и тяхното спазване от страна на служителите ни и на гостите, като например, задължителното носене маски, контролът на брой гости и спазването на необходимата дистанция.


Всяка една от долу посочените процедури и мерки към нея, ще бъдат своевременно адаптирани, а вие уведомявани.

– Здраве, безопасност и информираност за нашите служители: Здравето, безопасността и информираността на нашия персонал са основни в борбата за ефективност на програмата за чистота. Това са и начините, с които съдействаме при този процес. На всички служители са раздадени лични предпазни средства. Ежедневно следим здравния статус на всички постъпващи на работа.

– Хигиена на ръцете: Правилното и често миене на ръцете е жизнено важно в борбата с разпространението на вирусите. При нашите ежедневни оперативки на служителите многократно се напомня, че чистотата започва от простите жестове. Важно е за тяхното здраве и това на нашите гости.

– Непрекъснато обучение: В допълнение към обучението на персонала на хотелско домакинство и хигиенните протоколи, нашият персонал минава и през специално обучение за борба с разпространението на COVID-19.

– Информация в реално време: Прилагаме веднага всички Указанията издадени от Регионалната здравна инспекция, от Министерството на туризма и от местните власти.

– Почистващи препарати и протоколи: Използваме почистващи продукти и протоколи, които са ефективни срещу вируси.

– Рецепция: Монтирали смезащитни PVC екрани. Няма да се допускат струпвания, като гостите ще изчакват реда си във фоайето на разстояние едни от други и ще правят своята регистрация един по един.След всяка регистрация работните повърхности се дезинфекцират.

– Ресторант: На входа на ресторанта и до всеки бар са монтирани сензорни диспенсери за дезинфекция. Персоналът следи да няма струпвания и гостите се настаняват на нужното разстояние един от друг. Всички служители са оборудвани с предпазни средства. След всяко хранене търговската зала на ресторанта се дезинфекцира – под, плотове на масите, ръкохватки на столовете. Дезинфекцират се и повърхностите на бюфета и други помощни модули за предлагане на храни и напитки, както и работния плот на баровете. Дезинфекция в същия порядък се прави на всички автомати за напитки като се набляга на бутоните.

– Хотелски стаи: Нашите камериери почистват и дезинфекцират стаите след напускането на гостите и преди пристигането на следващите, като обръщат особено внимание на най-често докосваните места и предмети.

– Общи зони: Увеличили сме честотата на почистване и дезинфекция в общите пространства, като особено внимание се обръща на плотовете на рецепция, асансьори и бутони в тях, дръжки на врати, общи тоалетни и дори ключовете на вратите.

– Басейн: Направена е специална подредба на шезлонги и чадъри, като се спазва социална дистанция; Разположили се сме станции за дезинфекция на ръце. Регулярно основно почистваме и дезинфекцираме шезлонги, масички и шалтета.

– Помещения за персонала и сервизни обслужващи помещения: в помещенията, където хотелският персонал работи сме увеличили честотата на почистване. Фокусирали сме вниманието си на най-често докосваните места като входове, шкафчета за лични вещи, транспортни средства и офиси за персонала.

Екипът на хотел “Градина”